Studia Informatica Pomerania
WNEiZ

Studia Informatica nr 38/2015

Zeszyt
Współczesna informatyka w teorii i praktyce
Studia Informatica nr 38
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2015
ISSN 1640-6818
ISSN 0867-1753
pdfStrona redakcyjna
Autor: Aleksandra Radomska-Zalas 119
Autor: Jarosław Wątróbski, Katarzyna Witkowska 227
Autor: Andrzej Zajkowski, Janusz Zawiła-Niedźwiecki 253