Studia Informatica Pomerania
WNEiZ

Studia Informatica nr 31/2012


Zeszyt
Informatyka stosowana. Wybrane metody i problemy
Studia Informatica nr 31
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2012
ISSN 1640-6818
ISSN 0867-1753
pdfStrona redakcyjna
Autor: Tomasz Królikowski, Mirela Karmelita, Łukasz Rypina, Walery Suwłow, Piotr Żmuda-Trzebiatowski 101
Autor: Justyna Lemke, Małgorzata Łatuszyńska 115
Autor: Jerzy Marcinkiewicz 145
Autor: Mateusz Piwowarski, Sebastian Bochan, Kesra Nermend 185
Autor: Mateusz Piwowarski, Karol Szczyciński, Kesra Nermend 201
Autor: Walery Susłow, Adam Słowik, Michał Statkiewicz, Tomasz Królikowski 217
Autor: Walery Susłow, Adam Słowik, Michał Statkiewicz, Tomasz Królikowski 233
Autor: Michał Twardochleb, Paweł Włoch 277