Studia Informatica Pomerania
WNEiZ

Studia Informatica nr 23/2009

Zeszyt
Wybrane aspekty społeczeństwa informacyjnego
Studia Informatica nr 23
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2009
ISSN 1640-6818
ISSN 0867-1753
pdfStrona redakcyjna

Wybrane aspekty społeczeństwa informacyjnego

Autor: Dorota Chmielewska-Łuczak, Weronika Adamus, Anna Łopuch, Katarzyna Bieńkowska 17
Autor: Beata Krawczyk-Bryłka 43
Autor: Wiesław Półjanowicz, Robert Latosiewicz 147