Studia Informatica Pomerania
WNEiZ

Studia Informatica nr 29/2012


Zeszyt
Informatyka w mieście - w społeczeństwie informacyjnym
Studia Informatica nr 29
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2012
ISSN 1640-6818
ISSN 0867-1753
pdfStrona redakcyjna
Autor: Beata Gontar, Joanna Papińska-Kacperek 19
Autor: Karol Kempa, Krzysztof Nieszporek, Anna Wawszczak 31
Autor: Damian Rawski, Przemysław Szadura, Maciej Laskowski 71
Autor: Wojciech Strzelecki, Piotr Pawlak 147
Autor: Ewelina Niewiadomska 213
Autor: Piotr Pawlak, Wojciech Strzelecki 223
Autor: Michał Polasik, Anna Piotrowska, Janusz Kunkowski 249