Studia Informatica Pomerania
WNEiZ

Studia Informatica Pomerania nr 2/2016 (40)

Zeszyt
Rozrywka i kultura w internecie, metody i technologie
Studia Informatica nr 2
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2016
ISSN 2451-0424 (1640-6818, 0867-1753)
pdfStrona redakcyjna