Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Magdalena Kieruzel, Maciej Szopiński 39
Strony: 39–47
DOI: 10.18276/si.2016.40-04
pdfpełen tekst

Streszczenie
Niniejszy artykuł odnosi się do problemu zbierania informacji o zachowaniu użytkowników aplikacji mobilnych, a w szczególności tych zachowaniach, które przekładają się na konkretny wynik finansowy, czyli tzw. monetyzację. W artykule zaprezentowano podstawowe wskaźniki wspierające analizę zachowań klientów. Przedstawiono również rozwiązanie techniczne – narzędzie wspierające proces pozyskiwania danych o zachowaniu użytkowników. Proponowane rozwiązanie zbudowane zostało na podstawie silnika Unity 3D, który jest dziś podstawą na rynku rozwiązań mobilnych. Powodzenie Unity 3D wynika głównie z tego, że jest to narzędzie programistyczne, służące do wytwarzania aplikacji z poziomu edytora, a przy odpowiedniej konfiguracji pozwala na dodawanie kolejnych elementów aplikacji bez ingerencji w kod źródłowy. Dodatkowo w zaprezentowanym rozwiązaniu wykorzystano gotowy zestaw narzędzi i bibliotek programistycznych Django wraz z rozszerzeniem Django Rest Framework.
Słowa kluczowe: monetyzacja, agregacja danych, wskaźniki monetyzacji, aplikacje mobilne

MONITORING OF USERS ACTIVITY IN THE CONTEXT OF MONETIZATION OF MOBILE APPLICATIONS

Abstract
Collection and analysis of data about users activity can not be overlooked by their creators, mainly due to strong competition in the market of mobile solutions. Today, many companies such as Google or Yahoo see that problem and provide technology to support developers in the field of data collection and analysis. The solution which is proposed in this article is undoubtedly an additional value for developers, based on the popular development tools, such as Unity3D and Django. Using this tool it is possible to monitor user activity within the application, from simple events such as starting and stopping the application to more complex actions. Events of this type are the basis of user activity research in mobile solutions. As a further suggestion, it would be helpful to examine actions, such as minimizing applications, load or level change, which would give the opportunity to observe the length of transition from one level to another within the game. The proposed tool supports the optimization and automation of data related with user behavior, so it can be successfully used for the study of user activity in mobile applications.
Keywords: monetization, data aggregation, monetization metrics, mobile applications