Studia Informatica Pomerania
WNEiZ

Studia Informatica nr 22/2008

Zeszyt
Aplikacje systemów informatycznych
Studia Informatica nr 22
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2008
ISSN 1640-6818
ISSN 0867-1753
pdfStrona redakcyjna