Studia Informatica Pomerania
WNEiZ

Studia Informatica nr 35/2014

Zeszyt
Zastosowania informatyki w e-gospodarce. Rozwiązania, narzędzia, metody
Studia Informatica nr 35
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2014
ISSN 1640-6818
ISSN 0867-1753
pdfStrona redakcyjna
Autor: Bogdan Gregor, Dominika Kaczorowska-Spychalska 17
Autor: Małgorzata Łatuszyńska, Agata Wawrzyniak, Barbara Wąsikowska, Erika Galindo, Judith Cruz Sandoval 65