Studia Informatica Pomerania
WNEiZ

Studia Informatica nr 21/2007

Zeszyt
Informatyka. Biznes – technologie – społeczeństwo
Studia Informatica nr 21
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2007
ISSN 1640-6818
ISSN 0867-1753
pdfStrona redakcyjna
Autor: Barbara Królikowska, Małgorzata Łatuszyńska 31
Autor: Ewa Krok 161