Studia Informatica Pomerania
WNEiZ

Studia Informatica nr 30/2012


Zeszyt
Internet w społeczeństwie informacyjnym
Studia Informatica nr 30
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2012
ISSN 1640-6818
ISSN 0867-1753
pdfStrona redakcyjna
Autor: Dominik Chełstowski, Agnieszka Szewczyk 21
Autor: Wojciech Folta, Anna Stolińska 169
Autor: Daniel Jachyra, Kamil Wasyl, Przemysław Dziak 183
Autor: Roma Strulak-Wójcikiewicz, Małgorzata Łatuszyńska 197