Studia Informatica Pomerania
WNEiZ

Studia Informatica nr 25/2010

Zeszyt
Informatyka i medycyna w społeczeństwie informacyjnym
Studia Informatica nr 25
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2010
ISSN 1640-6818
ISSN 0867-1753
pdfStrona redakcyjna
Autor: Wiesław M. Maziarz 33
Autor: Zbigniew Stempnakowski 75
Autor: Piotr Pawlak, Wojciech Strzelecki 97
Autor: Karolina Drela 115
Autor: Urszula Maria Grześkowiak 127
Autor: Wojciech Strzelecki, Marcin Cybulski, Maja Strzelecka, Ewa Mojs, Piotr Pawlak 155
Autor: Piotr Jóźwiak, Grzegorz Szymański 177
Autor: Michał Nowakowski 197
Autor: Grzegorz Szymański, Piotr Jóźwiak 223