Studia Informatica Pomerania
WNEiZ

Studia Informatica nr 28/2011


Zeszyt
Społeczeństwo informacyjne w świecie rzeczywistym i wirtualnym
Studia Informatica nr 28
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2011
ISSN 1640-6818
ISSN 0867-1753
pdfStrona redakcyjna
Autor: Sławomir Czetwertyński 9
Autor: Magdalena Andrzejewska, Anna Stolińska 115
Autor: Franciszek Marecki, Zbigniew Frąckiewicz 149
Autor: Monika Pawłowska 169
Autor: Zbigniew Frąckiewicz, Franciszek Marecki 221
Autor: Małgorzata Gierwazik, Krzysztof Martyniak 231
Autor: Urszula Maria Grześkowiak 359
Autor: Joanna Papińska-Kacperek 369
Autor: Joanna Drobiazgiewicz 411
Autor: Jolanta Sala, Halina Tańska 455