Studia Informatica Pomerania
WNEiZ

Studia Informatica nr 27/2011


Zeszyt
Informatyka - Technologie - Zastosowania - Społeczeństwo
Studia Informatica nr 27
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2011
ISSN 1640-6818
ISSN 0867-1753
pdfStrona redakcyjna