Studia Informatica Pomerania
WNEiZ

Studia Informatica Pomerania nr 4/2016 (42)

Zeszyt
Metody komputerowe w procesie podejmowania decyzji
Studia Informatica nr 4
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2016
ISSN 2451-0424 (1640-6818, 0867-1753)
pdfStrona redakcyjna