Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Piotr Adamczewski 5
Strony: 5–14
DOI: 10.18276/si.2016.42-01
pdfpełen tekst

Streszczenie
Sektor MSP od lat należy do najdynamiczniej rozwijających się i informatyzujących obszarów polskiej gospodarki. Zaawansowane rozwiązania ICT (Information and Communication Technology) stanowią warunek sine qua non nowocześnie funkcjonujących przedsiębiorstw tego sektora i wpisują się w proces transformacji cyfrowej. W artykule omówiono aktualne tendencje rozwojowe w zakresie informatyzacji nowoczesnych przedsiębiorstw sektora MSP. Dokonano tego na bazie wyników badań własnych autora przeprowadzonych w okresie 2014–2016 w wybranych przedsiębiorstwach województw mazowieckiego i wielkopolskiego oraz odniesiono je do ogólnych tendencji rozwojowych w zakresie globalnej transformacji cyfrowej.
Słowa kluczowe: ICT, MSP, SMAC, transformacja cyfrowa

RESEARCH ON THE STATE OF ICT SUPPORT IN SME’S IN CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION

Abstract
An active sector of small and medium enterprises (SME) in Poland is a prerequisite of a properly functioning market economy. This sector encompasses various companies. The ICT (Information and Communication Technology) can help even the odds. SMAC (social, mobile, analytics and cloud) is the concept that four technologies are currently driving business innovation. SMAC creates an ecosystem that allows a business to improve its operations and get closer to the customer with minimal overhead and maximum reach. We have conducted a questionnaire-based survey to identify how polish SMEs perceive this phenomenon of e-business systems in era of digital transformation.
Keywords: digital transformation, ICT, SMAC, SME