Studia Informatica Pomerania
WNEiZ

Studia Informatica nr 36/2015

Zeszyt
Zastosowania informatyki w gospodarce oraz społeczeństwie informacyjnym
Studia Informatica nr 36
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2015
ISSN 1640-6818
ISSN 0867-1753
pdfStrona redakcyjna