Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Marcin W. Mastalerz 75
Strony: 75-89
DOI: 10.18276/si.2015.36-06
pdfpełen tekst

Streszczenie
Przedsiębiorstwa ze względu na złożoność działań oraz ich powtarzalność mają do czynienia z czterema podstawowymi typami procesów: improwizowane, rutynowe, funkcje i przedsięwzięcia. Metody zarządzania działaniami są udoskonalane od wielu dekad. Szczególnie mocno rozwijają się metody zarządzania przedsięwzięciami, a w ostatnich latach promowane jest nowe podejście do zarządzania projektami nazywane zwinnym (Agile). Obecnie bardzo popularną na polskim rynku metodą zwinną jest SCRUM, która wpisuje się w Manifest Agile. Twórcy metody twierdzą, że zwinne zarządzanie projektami może być wykorzystywane do wytwarzania każdego typu produktu nie tylko oprogramowania komputerowego. Może to być produkt materialny (wyrób) lub niematerialny (usługa). Celem artykułu jest analiza rozwoju metod zarządzania projektami (w tym metod zwinnych) oraz wskazanie obszarów działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, które mogą podnieść swoją efektywność dzięki zwinnemu podejściu w zarządzaniu projektami.
Słowa kluczowe: zwinne zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie projektami, zarządzanie operacyjne, SCRUM

THE AGILE APPROACH TO THE MANAGEMENT OF ENTERPRISE

Summary
The aim of the article is to study the development of project management methods including agile methods and to identify enterprise operating areas where efficiency can be improved by applying agile approach. Individual chapters of this work discuss the development of project management methods, especially SCRUM method as an example of agile methods, and also the general concept of using agile approach to operations management has been presented based on the BKF company experience.
Keywords: agile enterprise management, project management, operations management, SCRUM