Studia Informatica Pomerania
WNEiZ

Studia Informatica nr 33/2013


Zeszyt
Problemy społeczeństwa informacyjnego – realne przestępstwa w wirtualnym świecie
Studia Informatica nr 33
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2013
ISSN 1640-6818
ISSN 0867-1753
pdfStrona redakcyjna
Autor: Andrzej Feterowski 19
Autor: Hanna Pawlak, Roman Nierebiński 67
Autor: Grzegorz Szymański, Arkadiusz Kowalczyk 157
Autor: Agnieszka Zalewska-Bochenko 181
Autor: Ewa Ziemba, Tomasz Papaj, Rafał Żelazny 195