Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Grzegorz Szymański, Arkadiusz Kowalczyk 157
Strony: 157-166
pdf pełen tekst

Streszczenie
Facebook jest jednym z pierwszych serwisów społecznościowych. 26 stycznia 2010 roku w serwisie było zarejestrowanych ponad 350 milionów użytkowników. Jednak w lipcu 2010 roku liczba ta wzrosła do ponad 500 milionów, obecnie liczy ponad miliard fanów. Facebook.com to jedno z najczęściej odwiedzanych on-line miejsc na świecie. Od maja 2008 roku użytkownicy mogą pracować w polskiej wersji językowej portalu. W styczniu 2010 roku facebook.com w Polsce osiągnął liczbę 5–6 milionów zarejestrowanych użytkowników. Wraz z rosnącą popularnością zwiększa się również zagrożenie bezpieczeństwa. Użytkownicy Internetu, szczególnie w wieku poniżej 18 lat, coraz więcej czasu spędzają na portalach społecznościowych, a są to przeważnie osoby otwarte i chętnie korzystające ze wszystkich nowości i narzędzi internetowych.
Słowa kluczowe: Facebook, elektroniczne przestępstwa, oszuści w portalach społecznościowych

FACEBOOK AS A REAL THREAT OF CONTEMPORARY SOCIETY

Summary
Facebook is one of the earliest social networking sites and also the largest portal in the world. 26th January 2010 it had more than 350 million registered users. However in July 2010 has already registered over 500 million users, now more than a billion fans. Facebook.com is one of the most popular online sites in the world. Since May 2008, users can work the Polish language version of the portal. And in January 2010 in Poland, facebook.com has reached the number of registered users in the number of 5–6 million. With the growing popularity also increases security threat. Internet users, especially under the age of 18 years, more and more time to spend on social networking sites, and these are usually people willing to use all the innovation and new online tools.
Keywords: facebook, electronic crime, crooks in social networks