Studia Informatica Pomerania
WNEiZ

Studia Informatica Pomerania nr 1/2016 (39)

Zeszyt
Współczesna infromatyka w teorii i praktyce
Studia Informatica nr 1
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2016
ISSN 2451-0424 (1640-6818, 0867-1753)
pdfStrona redakcyjna