Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Agnieszka Szewczyk 121
Strony: 121–135
DOI: 10.18276/si.2016.39-11
pdfpełen tekst


Streszczenie
W artykule omówiono aktualną problematykę związaną z grami komputerowymi omawianymi i reklamowanymi w Internecie. Zwrócono uwagę zwłaszcza na jakość stron WWW zawierających informacje o grach i dokonano ich analizy według sześciu głównych kryteriów, takich jak: szybkość działania i czas ładowania, nawigacja, dostępność, treść szata graficzna, dodatki. Analizę dwunastu stron najczęściej odwiedzanych przez polskich internautów przeprowadzono przy wykorzystaniu metody AHP i opracowano ranking najlepszych jakościowo stron.
Słowa kluczowe: gry komputerowe, jakość, Internet

THE QUALITY OF INTERNET PAGES RELATING TO KOMPUTER GAMES

Abstract
The article discusses the current problem of computer games, discussed and advertised on the Internet. Attention was drawn in particular to the quality of web pages containing information about the games and there was made an analysis of the six main criteria such as speed and load time, navigation, accessibility, content, graphics, add-ons. The analysis of 12 websites most visited by Polish Internet users was conducted using the method of AHP and there has been developed ranking of the best quality sites.
Keywords: computer games, quality, Internet