Studia Informatica Pomerania
WNEiZ

Studia Informatica nr 32/2013


Zeszyt
COMPUTER SCIENCE - METHODS, MODELS, APPLICATIONS
Studia Informatica nr 32
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2013
ISSN 1640-6818
ISSN 0867-1753
pdfStrona redakcyjna