Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Jakub Swacha 81
Strony: 81-92
pdf pełen tekst

Summary
The high and increasing number of research papers published every year makes it very difficult to follow the current state of the knowledge in any given branch of science. Querying research databases on relevant keywords often returns thousands of results, whereas using too specialized keywords may result in omitting important papers. In this paper we propose a simple taxonomy of relationships between research papers and show how it can be used to improve retrieval of relevant papers, providing examples illustrating the potential benefits from its usage. We also discuss possible implementation scenarios and required software functionalities. Although the taxonomy is designed for papers from the area of computer science, it can be adapted for other branches of science.

Keywords: research paper relationship, publication relationship taxonomy, computer science publications, research database

Prosta taksonomia związków między publikacjami z obszaru informatyki

Streszczenie
Wraz z wysoką i stale rosnącą liczbą publikacji naukowych publikowanych każdego roku, coraz trudniejsze staje się śledzenie aktualnego stanu wiedzy z wybranego obszaru badań. Przeszukiwanie baz publikacji naukowych, mimo odpowiedniego dobrania słów kluczowych, często zwraca tysiące rezultatów, których ręczne filtrowanie wymaga ogromnego nakładu pracy, a użycie zbyt precyzyjnych słów kluczowych może prowadzić do pominięcia ważnych źródeł. W artykule zaproponowano prostą taksonomię związków między publikacjami z obszaru informatyki i wyjaśniono, jak może być ona wykorzystana w celu poprawy wyszukiwania publikacji naukowych na wskazany temat, pokazując przykłady ilustrujące potencjalne korzyści z jej wykorzystania. Ponadto poddano dyskusji możliwe scenariusze implementacji i wymagany zakres funkcjonalności oprogramowania. Chociaż przedmiotem niniejszych rozważań są publikacje z informatyki, zaproponowane rozwiązanie może być z łatwością zaadaptowane do innych gałęzi
nauki.

Słowa kluczowe: związki między publikacjami naukowymi, taksonomia związków pomiędzy publikacjami, bazy publikacji informatycznych