Studia Informatica Pomerania
WNEiZ

Studia Informatica nr 34/2014


Zeszyt
Chmury nad e-biznesem
Studia Informatica nr 34
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2014
ISSN 1640-6818
ISSN 0867-1753
pdfStrona redakcyjna