Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Ireneusz Miciuła, Krzysztof Miciuła 95
Strony: 95-105
pdf pełen tekst

Streszczenie
Artykuł prezentuje analizę występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa danych przedsiębiorstw wykorzystujących w działalności narzędzia informatyczne, co w erze globalnego społeczeństwa informacyjnego wydaje się nieuniknione. Przedstawiono znaczenie i wpływ korzystania z usług na zasadzie przetwarzania w chmurze na bezpieczeństwo danych i procesów w działalności e-biznesowej.
Słowa kluczowe: chmura obliczeniowa, bezpieczeństwo w sieci, e-biznes

THE IMPORTANCE CLOUD COMPUTING FOR SAFETY E-BUSINESS

Summary
The article presents an analysis of existing threats to the security of enterprise data, which using the ICT tools, what in the era of global information society seems inevitable. The paper presents the significance and impact of the use of services on the basis of cloud computing for data security and business processes in e-business.
Keywords: cloud computing, network security, e-business