Studia Informatica Pomerania
WNEiZ

Studia Informatica nr 24/2009

Zeszyt
Informatyka ekonomiczna
Studia Informatica nr 24
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2009
ISSN 1640-6818
ISSN 0867-1753
pdfStrona redakcyjna
Autor: Jan Stępniewski 13
Autor: Ignacy Dziedziczak 27
Autor: Agnieszka Szewczyk 31
Autor: Ursula Braun-Moser 47
Autor: Urszula M. Grześkowiak 135
Autor: Bogdan Stefanowicz 279
Autor: Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski 323