Studia Informatica Pomerania
WNEiZ

Studia Informatica nr 37/2015

Zeszyt
Społeczeństwo informacyjne oraz informacja publiczna w gospodarce cyfrowej
Studia Informatica nr 37
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2015
ISSN 1640-6818
ISSN 0867-1753
pdfStrona redakcyjna
Autor: Marta Lipnicka, Artur Lipnicki, Sebastian Wojczyk 75
Autor: Joanna Papińska-Kacperek, Krystyna Polańska 103
Autor: Joanna Papińska-Kacperek, Aleksander Wassilew 115