Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Agnieszka Szewczyk 143
Strony: 143-154
DOI: 10.18276/si.2015.37-11
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest prezentacja badań aktualnych wersji przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera i Google Chrome oraz porównanie ich pod kątem wydajności, dokładności i szybkości działania. Wykorzystane do tego zostały gotowe narzędzia (testy) i pomiary własne.
Słowa kluczowe: przeglądarki, Internet, testy, porównanie

WEB BROWSERS – THE EFFECTIVE SEARCH FOR INFORMATION. COMPARATIVE ANALYSIS

Summary
The aim of this article is to examine the current versions of browsers: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera and Google Chrome, and compare them in terms of efficiency, accuracy and speed. Were used for this ready-made tools (tests) and measurements of my own.
Keywords: web browsers, Internet, tests, comparison