Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Tomasz Jeruzalski, Marek Pęczkowski 41
Strony: 41-53
DOI: 10.18276/si.2015.37-04
pdfpełen tekst

Streszczenie
Artykuł prezentuje analizę cyfryzacji urzędów i społeczeństwa w perspektywie zapewnienia efektywnej komunikacji elektronicznej. Oprócz omówienia uwarunkowań państwowych w zakresie zapisów dokumentów strategicznych, w których są określane wskaźniki efektywnej komunikacji elektronicznej, zostały przedstawione badania statystyczne dotyczące urzędów publicznych. Analizą objęto ponad połowę wszystkich urzędów samorządowych w Polsce. Przeprowadzono dla nich analizę porównawczą oraz analizę skupień.
Słowa kluczowe: elektroniczna skrzynka podawcza, dokumenty elektroniczne, komunikacja elektroniczna

E-COMMUNICATION – ANALYSIS OF DIGITAL EFFICIENCY OF PUBLIC OFFICES AND SOCIETY

Summary
The article presents the analysis of digitization of public offices and society in perspective of effective electronic communication. In addition to the indicators from government strategic documents, article presents research for public offices. The analysis (consists of comparative analysis and cluster analysis) covers more than half of all government offices in Poland.
Keywords: Electronic Inbox, electronic documents, electronic communication, cluster analysis, gmina offices, powiat offices