Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Agnieszka Szewczyk 161
Strony: 161-181
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono modelowe przedsiębiorstwo – sklep internetowy, dla którego wybrano najlepsze rozwiązanie wdrożenia nowego „chmurowego” systemu do obsługi e-sklepu. Przedsiębiorstwo to dopiero rozpoczyna swoją działalność i szuka taniego, bezpiecznego i niezawodnego rozwiązania.
Słowa kluczowe: e-handel, chmura obliczeniowa

CLOUD COMPUTING – DIAGNOSIS OF SELECTION OF THE BEST SOLUTION ON THE E-SHOP EXAMPLE

Summary
The article contains the characteristics of the cloud computing – the types and functions. It also presents proposals for the selection of the type of cloud computing due to the nature of the company. Then, was made a preliminary (choice of the cloud type) and detailed diagnosis (application selection) on the model e-shop example.
Keywords: e-commerce, cloud computing