Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Urszula Maria Grześkowiak, Marek Mazur, Zbigniew Stempnakowski 69
Strony: 69-82
pdf pełen tekst

Streszczenie
Od 2004 roku w ramach tematu „Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego” Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych między innymi w gospodarstwach domowych. Artykuł przedstawia najnowsze wyniki tych badań w zakresie wybranych obszarów e-biznesu, a mianowicie: e-administracji i e-handlu.
Słowa kluczowe: e-administracja, e-handel, społeczeństwo informacyjne, badania statystyczne

SELECTED AREAS OF E-BUSINESS IN THE LIGHT OF STATISTICAL SURVEYS

Summary
Since 2004, under the theme “Indicators of the Information Society” the Central
Statistical Office conducts research of using ICT , among others in the households. This
article presents the latest results of these studies in selected areas of e-business, such as
e-government and e-commerce.
Keywords: e-government, e-commerce, information society, statistical surveys