Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Piotr Fulmański, Sebastian Wojczyk 45
Strony: 45-56
pdf pełen tekst

Streszczenie
W medialnym szumie, jaki powstał wokół technologii chmury, i wobec marketingowej konieczności oferowania usług opartych na tej technologii, mało osób zadaje sobie pytanie o to, czy warto i czy jesteśmy na to gotowi. Czy istnieją odpowiednie podstawy prawne i standardy techniczne zapewniające jakość działania i świadczenia usług w chmurze? Jak w rzeczywistości ma się świat reklam usługodawców technologii chmury i firm ją wykorzystujących do tego, co faktycznie mogą w tej chwili zaoferować? Czy aby nie jest to bańka mydlana – z pozoru piękna, bo kolorowa, ale tak delikatna, że może prysnąć w każdej chwili, a w raz z nią dane naszej firmy i klientów. W artykule poszukujemy odpowiedzi na pytanie, czy chmura jest dziś odpowiednim miejscem dla biznesu.
Słowa kluczowe: chmura, prywatność danych, bezpieczeństwo danych

IS THE CLOUD COMPUTING A RIGHT PLACE FOR BUSINESS?

Summary
In the medial turmoil around the cloud computing, or even more: the marketing necessity to offer cloud-based services, only a few people are asking if it is worth and whether we are ready for it. Are there adequate legal basis and technical standards to en56 sure quality of service and the provision of services in the cloud? How the world of cloud technologies providers and companies that use it could be compared to what they really can offer at the moment? Isn’t it a one more soap bubble – colorful, but so delicate that it can be broken at any time and with it data of our company and customers. In the article we seek for the answer to the question whether the cloud is today a good place for business.
Keywords: cloud computing, data privacy, data security