Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Małgorzata Łatuszyńska 27
Strony: 27-39
pdf pełen tekst

Summary
One of the most difficult issues, which a creator of a computer simulation model has to face, is to check, whether the constructed model adequately describes the modeled reality – that is to say, whether it is credible. In theory of computer simulation, the process of determining the model credibility is related to the concepts of verification and validation (W & W). This article aims to discuss the importance of validation and verification of simulation models, conceptual scope of these two terms, the relationship between the process of W & W and the various stages of modeling and simulation, and methods that can be used to determine the degree of reliability of a computer simulation model.

Keywords: computer simulation, model validation and verification

Problemy weryfikacji i walidacji komputerowych modeli symulacyjnych

Streszczenie
Jednym z trudniejszych problemów, z którymi musi się zmierzyć twórca komputerowego modelu symulacyjnego jest sprawdzenie czy zbudowany model w sposób właściwy opisuje modelowaną rzeczywistość. Celem artykułu jest zaproponowanie dyskusji na temat znaczenia walidacji i weryfikacji modeli symulacyjnych, zakresu pojęciowego obu terminów oraz metod, jakie mogą być używane do określenia stopnia wiarygodności komputerowego modelu symulacyjnego.

Słowa kluczowe: symulacja komputerowa, walidacja i weryfikacja modelu