Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Ewa Krok 61
Strony: 61–72
DOI: 10.18276/si.2016.39-06
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest charakterystyka chmury obliczeniowej jako jednego z najważniejszych obecnie trendów wyznaczanych przez branżę IT oraz wykazanie korzyści z implementacji takiego rozwiązania w organizacji. Oznacza ono bowiem nową jakość i nowe możliwości w zakresie zarządzania i organizacji.
Słowa kluczowe: chmura obliczeniowa, zarządzanie, IT outsourcing

CLOUD COMPUTING IN MANAGEMENT

Abstract
The purpose of this article is characteristic of cloud computing as one of the most important current trends set by the IT industry and to demonstrate benefits of implementing such solution in an enterprise. This entails a newquality and new opportunities in the field of management and organization.
Keywords: cloud computing, management, IT outsourcing