Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Jan Kozak, Przemysław Juszczuk 49
Strony: 49–59
DOI: 10.18276/si.2016.39-05
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule dokonano analizy kampanii telemarketingowej portugalskiego banku. Dane zawierają 17 atrybutów (cech), w tym informację o skuteczności przeprowadzonej rozmowy związanej z ofertą lokaty bankowej. Analiza przeprowadzona została z zastosowaniem algorytmów do konstruowania drzew decyzyjnych (m.in. CART, C4.5), a w jej wyniku, na podstawie wartości cech klienta, wykonana została predykcja określająca skutek rozmowy telemarketingowej. Wykonane doświadczenia pozwoliły na analizę wyników poszczególnych klasyfikatorów pod względem różnych miar oceny jakości klasyfikacji. Jest to szczególnie ważne w przypadku rzeczywistych zbiorów danych z nierównomiernie rozłożonymi klasami decyzyjnymi.
Słowa kluczowe: drzewa decyzyjne, analiza danych, kampania telemarketingowa

ALGORITHMS FOR CONSTRUCTING DECISION TREES FOR PREDICTING THE EFFECTIVENESS OF THE BANK’S TELEMARKETING CAMPAIGN

Abstract
In this article we propose a novel approach for the generating transaction systems based on the technical analysis indicator - moving averages. Crossover of the moving average with the price chart is considered as a signal. Mechanism of setting the moving average period will be decreased in case of efficient trading. On the other hand, a couple of loss making trades leads to the increasing the moving average period. This will directly affect of decreasing number of trades. Such approach will be compared with the classical solutions based on crossover of two moving averages. Such mechanism will be presented as a system based on the procedural programming paradigm, in which stand-alone block codes are system functions. This will allow to easily expand some system functionalities without increasing code complexity.
Keywords: decision trees, data analysis, telemarketing campaign