Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Hanna Pawlak, Roman Nierebiński 67
Strony: 67-77
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule opisano szkodliwe oprogramowanie jako informatyczne zagrożenie dla funkcjonowania wirtualnego świata. Ukazano różnorodność rodzajową takiego oprogramowania, pewne aspekty ekonomiczne i statystyki szkodliwych programów.
Słowa kluczowe: Internet, wirtualny świat, zagrożenia informatyczne, szkodliwe programy

SOME ASPECTS OF MALICIOUS SOFTWARE

Summary
This work describes the malware as a threat to the functioning of the computer virtual world. It shows a variety of generic such software, economic aspects of such programs and some statistics about them.
Keywords: Internet, virtual world, computer threats, malware