Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Ireneusz Miciuła, Krzysztof Miciuła 51
Strony: 51-63
DOI: 10.18276/si.2015.36-04
pdfpełen tekst

Streszczenie
Artykuł prezentuje istotę big data we współczesnej gospodarce elektronicznej oraz analizę obecnie występujących kluczowych trendów dla budowania biznesu w tej branży. W artykule przedstawiono również znaczenie i wpływ korzystania z usług na zasadzie big data i procesów w działalności e-biznesowej, które w erze globalnego społeczeństwa informacyjnego wydają się nieuniknione.
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, duże zbiory nieusystematyzowanych danych (big data), trendy biznesowe

THE KEY TRENDS FOR BUSINESS BUILDING IN THE INDUSTRY OF BIG DATA

Summary
The article presents the essence of big data in the modern economy and an analysis of the electronic key trends existing today for building a business in this industry. The article presents the importance and impact of the use of services on the basis of big data and processes in e-business activities, which in the era of global information society seem to inevitable.
Keywords: information society, large collections of unstructured data (called: big data), business trends