Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Barbara Wąsikowska 177
Strony: 177-192
DOI: 10.18276/si.2015.36-13
pdfpełen tekst

Streszczenie
Eye tracking (okulografia) jest techniką opracowaną już ponad sto lat temu na potrzeby nauk takich jak psychologia czy medycyna. Jednak w ostatnich latach znalazła ona również szerokie zastosowanie w naukach ekonomicznych. W poniższym artykule omówiono sposób działania eye trackera oraz sposób analizy i prezentacji uzyskanych podczas badania danych. W artykule przedstawiono również przykłady zastosowań tej techniki w badaniach marketingowych.
Słowa kluczowe: eye tracking, okulografia, marketing, badania marketingowe

EYE TRACKING IN MARKETING RESEARCH

Summary
Eye tracking is a technique developed over a hundred years ago for the purposes of such sciences as psychology and medicine. In recent years, however, it has found a wide application in economics and management. In the article the eye tracker way of working and methods of analysis and presentations of data acquired during this kind of research were discussed. There were also presented examples of this technique applications in marketing research.
Keywords: eye tracking, marketing, marketing research