Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Agnieszka Szewczyk 119
Strony: 119-133
DOI: 10.18276/si.2015.36-09
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest zbadanie potencjału mediów społecznościowych w zakresie marketingu, a także ich skuteczności względem mediów tradycyjnych i metod reklamy internetowej. Posłużą do tego wyniki analizy porównawczej dwóch podobnych form reklamy internetowej. Główną różnicą będzie to, że jedna z nich będzie działać w obrębie mediów społecznościowych, druga natomiast będzie stanowić odzwierciedlenie możliwości typowych rodzajów promocji w Internecie.
Słowa kluczowe: reklama internetowa, media społecznościowe, marketing internetowy

INTERNET MARKETING IN SOCIAL MEDIA

Summary
The purpose of this article is to explore the potential of social media in marketing, and in its effectiveness in relation to traditional media and online advertising methods. For this were used comparative analysis results of two similar forms of online advertising. The main difference is that one of them works within the social media, and the second one will be a reflection of the standard forms of promotion possibilities in the Internet.
Keywords: online advertising, social media, internet marketing