Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Małgorzata Łatuszyńska, Agata Wawrzyniak, Barbara Wąsikowska, Erika Galindo, Judith Cruz Sandoval 65
Strony: 65-76
pdfpełen tekst

Streszczenie
Zaprezentowane w artykule badania skupiają się na analizie danych dotyczących preferencji zakupowych kobiet i mężczyzn. Główny nacisk położono na metodę użytą w badaniu – teorię zbiorów przybliżonych. Metodę tę zastosowano do identyfikacji reguł zachowania kobiet i mężczyzn podczas kupowania telefonów komórkowych i akcesoriów. Otrzymane wyniki pozwalają na sformułowanie wniosku, że teoria zbiorów przybliżonych może być z powodzeniem użyta w praktyce jako skuteczne narzędzie dla tego typu analizy danych. Stworzona baza reguł dotyczących preferencji zakupowych kobiet i mężczyzn może służyć firmom produkującym telefony komórkowe i akcesoria jako źródło wiedzy informujące, na co zwracają uwagę kobiety i mężczyźni przy zakupie oferowanych produktów.
Słowa kluczowe: zachowanie konsumentów, preferencje, teoria zbiorów przybliżonych, data mining

APPLICATION OF ROUGH SET THEORY TO IDENTIFICATION PURCHASE BEHAVIOR RULES OF WOMEN AND MEN WHEN BUYING MOBILE PHONES

Summary
The research presented in the article was focused on the data analysis concerning purchase preferences of men and women. The main emphasis is put on the method which was used in the research – the rough set theory. This method was applied to identify rules of male and female behavior while buying cellular phones. The received results allow conclusion that the used method of artificial intelligence i.e. rough set method can be successfully used in practice as an effective tool for this type of data analysis. The created basis of purchase preferences rules for men and women can be used as a base of knowledge for companies producing cellular phones and accessories and can be a direction showing what this two groups of consumers pay attention to while buying products offered by these companies.
Keywords: consumer behaviuor, preferences, rough set theory, data mining