Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Karolina Muszyńska, Jakub Swacha 101
Strony: 101-112
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule podjęto problematykę zdalnej kontroli czasu pracy w kontekście zarządzania projektami IT. Określono charakterystyczne cechy oprogramowania do zdalnej kontroli czasu pracy, dokonano przeglądu dostępnych na rynku narzędzi pod kątem ich funkcjonalności, platformy systemowej, na której działają, oraz rodzaju licencji, wreszcie opisano praktyczne doświadczenia na polu ich użytkowania uzyskane w trakcie pracy nad realizacją projektu BalticMuseums 2.0 Plus, wraz z wynikającymi z nich wnioskami.
Słowa kluczowe: praca zdalna, kontrola czasu pracy, narzędzia zdalnej kontroli czasu pracy

REMOTE WORK TIME TRACKING TOOLS IN IT PROJECT MANAGEMENT

Summary
The paper addresses the issues of remote work time tracking in the context of IT projects. It defines the key properties characteristic to remote work time tracking software, reviews the available time tracking tools in the aspects of their functionality, target system platform, and license type, and describes experiences of their practical usage acquired during realization of the BalticMuseums 2.0 Plus project, along with conclusions coming from them.
Keywords: remote work, time tracking, time tracking software