Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Agnieszka Szewczyk 165
Strony: 165-187
pdfpełen tekst

Streszczenie
W niniejszym artykule przedstawiono problem usług elektronicznych w Polsce na przykładzie dwóch z pozoru różnych działalności, czyli kultury i rozrywki. Zgodnie z tematem przeprowadzono badania za pomocą metody sondażu diagnostycznego, zaprezentowano ich wyniki i wnioski z badań.
Słowa kluczowe: e-usługi, rozrywka, kultura

ANALYSIS OF ELECTRONIC SERVICES IN ENTERTAINMENT AND CULTURE SECTORS

Summary
This article presents the problem of electronic services in Poland. As an example, featured two seemingly different activities, it is culture and entertainment. In line with the theme of studies were performed using the method of diagnostic survey. The article presents the results and conclusions of the study.
Keywords: e-services, entertainment, culture