Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Agnieszka Zalewska-Bochenko 87
Strony: 87–97
DOI: 10.18276/si.2016.40-08
pdfpełen tekst

Streszczenie
Portale społecznościowe są czynnikiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Odgrywają coraz większą rolę w społeczeństwie oraz gospodarce. Stanowią niejako wizytówkę użytkownika, zrzeszają jednostki o podobnych poglądach, pozwalają zaprezentować siebie, swoje poglądy, swój sposób na świat. Są bardzo popularne w społeczeństwie, a liczba użytkowników stale rośnie.
Najpopularniejszym na świecie portalem społecznościowym jest powstały w 2004 roku Facebook. W 2010 roku miał już ponad 500 mln użytkowników, a dziś już ponad miliard ludzi na świecie posługuje się tym medium. W roku 2008 powstała polska wersja portalu.
Słowa kluczowe: portale społecznościowe, społeczeństwo informacyjne, Facebook

SOCIAL MEDIA SITES AS PART OF THE INFORMATION SOCIETY

Abstract
Social media sites are part of the information society. They play an increasingly important role in society and the economy. Represent a kind of business card user, bring together like minded individuals, they allow to present themselves, their ideas, their own way into the world. They are very popular in the community, and the number of users continues to grow.World’s most popular social network is established in 2004. Facebook. In 2010, he had more than 500 million users, and today more than one billion people in the world uses this medium. In 2008, he established Polish version of the portal.
Keywords: social media, information society, Facebook