Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Agnieszka Szewczyk 71
Strony: 71–85
DOI: 10.18276/si.2016.40-07
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie informacji na temat silników graficznych wykorzystywanych w nowoczesnych grach komputerowych. Wskazano w nim także najpopularniejsze obecnie silniki oraz specyfikację ich głównych zalet i wad. Dokonano porównania silników graficznych na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na forach internetowych gromadzących fanów elektronicznej rozrywki.
Słowa kluczowe: gry komputerowe, silniki graficzne, elektroniczna rozrywka

THE EXPECTATIONS OF FANS OF ELECTRONIC ENTERTAINMENT TO THE GRAPHICS IN COMPUTER GAMES

Abstract
The article contains an analysis of graphics engines that are used in modern computer games. There were discussed today’s most popular gaming engines and there were listed their main advantages and disadvantages. There is a comparison of graphics engines based on a survey conducted within online forums that collecting fans of electronic entertainment.
Keywords: computer games, graphic engines, electronic entertainment