Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Michał Nowakowski 123
Strony: 123–133
DOI: 10.18276/si.2016.40-11
pdfpełen tekst

Abstract
The article presents the Design Thinking methodic as a modern approach of business problems solving by understanding users needs and looking for the best solutions to meet their requirements. The main goal of the Design Thinking is creating solutions which integrate human needs, business requirements and technological opportunities. The publication includes characteristics of the Design Thinking methodic, individual elements and steps of performing. The different phases of the methodic were described in the article on the example of the innovative usability deployment to existing website. Application of the Design Thinking methodic in the areas of both business and entertainment can greatly lead to the improvement of the quality of websites and various interactive services.
Keywords: Design Thinking methodic, website usability, interactive service

UŻYTECZNOŚĆ SERWISU INTERNETOWEGO W METODYCE DESIGN THINKING

Streszczenie
Artykuł przedstawia metodykę Design Thinking jako nowoczesne podejście do rozwiązywania problemów biznesowych poprzez zrozumienie potrzeb użytkowników i szukanie najlepszych rozwiązań spełniających ich wymagania. Celem Design Thinking jest tworzenie rozwiązań integrujących ludzkie potrzeby, wymagania biznesowe oraz możliwości technologiczne.
Publikacja zawiera charakterystyczne cechy metodyki Design Thinking, poszczególne jej elementy oraz etapy przeprowadzania. W artykule opisano poszczególne fazy metodyki na przykładzie innowacyjnego wdrażania użyteczności do już działającego serwisu internetowego.
Zastosowanie metodyki Design Thinking w obszarach zarówno biznesowych, jak i rozrywkowych, może w dużym stopniu prowadzić do polepszania jakości serwisów internetowych oraz różnego rodzaju usług interaktywnych.
Słowa kluczowe: Design Thinking, użyteczność serwisu internetowego, usługa interaktywna