Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Jakub Swacha 249
Strony: 249-261
pdf pełen tekst

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE INFORMATYCZNYM NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU BALTICMUSEUMS 2.0 PLUS

Streszczenie

Zarządzanie dokumentacją w projektach obejmujących wytwarzanie oprogramowania jest zadaniem złożonym, szczególnie gdy jego realizacja odbywa się w ramach programu współpracy europejskiej. W niniejszym artykule wymieniono rodzaje dokumentacji, które spotyka się w takim projekcie, i opisano zestaw rozwiązań, które czynią możliwymi efektywną wymianę i zarządzanie dokumentacją projektową. Wiedzę zawartą w artykule oparto na doświadczeniach zebranych w trakcie realizacji projektu BalticMuseums 2.0 Plus, gdzie opisane rozwiązania sprawdziły się w praktyce.