Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Karolina Muszyńska 171
Strony: 171-183
pdf pełen tekst

ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW BALTICMUSEUMS 2.0 I BALTICMUSEUMS 2.0 PLUS

Streszczenie

Artykuł opisuje doświadczenia związane z zarządzaniem zleceniami zdobyte podczas realizacji międzynarodowych projektów BalticMuseums 2.0 i BalticMuseums 2.0 Plus. Zespół projektowy przyjął zestaw wskazówek dotyczących procesów i faz zarządzania zleceniami opisany w zbiorze zasad zarządzania projektami Project Management Body of Knowledge, ale jako że opisany tam obszar wiedzy zarządzania zleceniami jest jedynie ogólnym zarysem sugerowanych wejść, wyjść, technik i narzędzi, trzeba było dostosować je do wymagań i warunków projektowych. W artykule zawarto kilka rekomendacji oraz przydatnych wskazówek związanych z realizacją procedur oraz procesów zarządzania zleceniami. Projekty opisane w artykule są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Południowy Bałtyk na lata 2007–2013.