Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Jakub Swacha 179
Strony: 179-188
DOI: 10.18276/si.2015.38-13
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule podjęto problematykę wdrażania gamifikacji w e-learningu w kontekście różnorodności typów uczestników kursu. Opisano elementy wspólne dla gier i edukacji, wskazano środki ich implementacji w e-learningu, przybliżono typologię uczestników systemów zgamifikowanych i wskazano środki implementacji kluczowych elementów gamifikacji adekwatne dla poszczególnych typów uczestników, charakteryzujących się specyficznym rodzajem motywacji wewnętrznej lub zewnętrznej.
Słowa kluczowe: e-learning, gamifikacja, typologia uczestników

GAMIFICATION OF E-LEARNING IN THE CONTEXT OF PARTICIPANT TYPE DIVERSITY

Summary
The paper addresses the issues of implementing gamification in e-learning courses in the context of participant type diversity. It lists the key elements shared by games and education, describes how they can be implemented in e-learning, explains the typology of gamified system users, and suggests means of implementation of key gamification elements adequate for respective participant types, characterized by specific kind of intrinsic or extrinsic motivation.
Keywords: e-learning, gamification, participant typology