Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Jan Studziński, Dorota Tomasiuk 159
Strony: 159-177
DOI: 10.18276/si.2015.38-12
pdfpełen tekst

Streszczenie
W artykule omówiono aktualny stan informatyzacji w krajowych przedsiębiorstwach wodociągowych i trendy rozwojowe w tym zakresie, podano możliwości względnie szybkiego usprawnienia zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowymi za pomocą nowoczesnych technik i technologii informatycznych oraz zaprezentowano koncepcję zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania siecią wodociągową opracowaną w instytucie Badań systemowych PAN (IBS PAN) i wdrażaną w kilku krajowych przedsiębiorstwach wodociągowych.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa wodociągowe, sieci wodociągowe, zarządzanie, systemy ICT

COMPUTER AIDED MANAGEMENT OF COMMUNAL WATERWORKS

Summary
In the paper the actual state of computerization of Polish communal waterworks and the existing trends in this area are described. Also the capabilities to change the present unsatisfied situation by means of modern ict techniques are proposed and the concept and computer realization of an ict system for complex management of communal water networks are presented. The system has been developed at the systems research institute of Polish Academy of sciences and it is tested or implemented currently in some Polish waterworks.
Keywords: communal waterworks, waterworks management, water networks, development of ICT systems