Studia Informatica Pomerania
WNEiZ
Autor: Tomasz Klasa 49
Strony: 49-64
DOI: 10.18276/si.2015.38-04
pdfpełen tekst

Streszczenie
Monitorowanie bezpieczeństwa informacji stanowi dość złożony proces w tradycyjnych organizacjach, a w przypadku organizacji wirtualnych jest jeszcze trudniejszy ze względu na zmienną strukturę i płynne granice organizacji. Oznacza to, że monitorowanie wymaga gromadzenia i kontroli stanu licznych parametrów, których lista może się często zmieniać. W rezultacie, choć pożądane jest gromadzenie i przetwarzanie danych w czasie niemal rzeczywistym, w praktyce jest to nieosiągalne ze względu na koszty operacyjne takiego postępowania. Gromadzenie gigabajtów danych z różnych źródeł może mieć wpływ na poprawne prowadzenie podstawowych procesów organizacji. Potrzebny jest więc mechanizm gromadzenia danych z wielu różnych źródeł o ograniczonym poziomie kosztów operacyjnych.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo informacji, monitorowanie bezpieczeństwa, organizacje wirtualne

INFORMATION SECURITY MONITORING DATA RETENTION MODEL FOR VIRTUAL ORGANIZATIONS

Summary
Information security monitoring in traditional organizations is quite a sophisticated process. In the case of virtual organization, however, it becomes even more difficult as its structure is very dynamic and borders flexible. This means that monitoring requires gathering and controlling status of numerous parameters, while list of them may change on a regular basis. As a result, although it is desired to gather and process data in-near-real-time mode, in practice it is not possible due to operational costs connected with such an activity. Gathering gigabytes of data from various sources may influence regular operation of organization’s basic services. Thus it is necessary to provide a mechanism of data acquisition that will reduce operational costs associated with gathering information security data from various remote sources.
Keywords: information security, security monitoring, virtual organizations